Laadpalen in de gemeente Groningen

De gemeente Groningen wil elektrisch rijden stimuleren. Volgens de gemeente Groningen is het belangrijk dat mensen gebruik kunnen maken van een elektrische laadpaal dicht bij hun huis. Daarom breidt de gemeente het aantal openbare laadpalen de komende jaren fors uit. De mogelijke locaties om tot een dekkend netwerk te komen, …

Verkeersbesluiten

Verkeersbesluiten Het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen heeft een aantal verkeersbesluiten genomen. Deze besluiten vloeien voort uit het project “Veilige schoolomgeving Canadalaan” en omvatten het intrekken van diverse verkeersborden en –tekens, alsmede het aanbrengen of instellen van borden en tekens aan de Bezettingslaan, Canadalaan, Distributriestraat, Invasiestraat, …