Laadpalen in de gemeente Groningen

De gemeente Groningen wil elektrisch rijden stimuleren. Volgens de gemeente Groningen is het belangrijk dat mensen gebruik kunnen maken van een elektrische laadpaal dicht bij hun huis. Daarom breidt de gemeente het aantal openbare laadpalen de komende jaren fors uit. De mogelijke locaties om tot een dekkend netwerk te komen, …

Glimina Chakor – Wijkwethouder Zuid

Glimina Chakor (GroenLinks) is de nieuwe Wijkwethouder Zuid Stadsbeheer & Reiniging, Groen & Klimaatadaptatie, Duurzaamheid & Circulaire Economie, Inkoop, Integratie & emancipatie, Laaggeletterdheid, Toegankelijkheid, Evenementen Zij stelt zich even voor: Ik heb Marokkaanse roots. In 2014 werd ik raadslid en later fractievoorzitter en lijsttrekker voor GroenLinks. Jarenlang heb ik gewerkt …

Uitbreiding ecologische zone?

De Nederlandse economie groeit dit jaar stevig door en komt naar verwachting uit op 3,3 procent. Dit bericht zal natuurlijk geen enkel effect hebben op de gemeentebegroting voor 2017. De gemeente Groningen is druk met allerlei zaken en stelt dat dit allemaal gebeurt in het belang van een een schone, …

Herziene bestemmingsplan “Noordoosthoek Hoornse Meer” ter inzage

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft een gebrek geconstateerd in het oorspronkelijke bestemmingsplan betreffende de “Noordoosthoek Hoornse Meer” (RvS 09-11-2016, nr. 201602732/1/R4). Daarom heeft de gemeente Groningen het bestemmingsplan aangepast en ter inzage gelegd m.i.v. 2 maart tot en met 12 april 2017. De digitale bestanden zijn …

Gemeentelijke herindeling

Grote herindeling provincie Groningen: van 23 gemeenten (voor 2018) terug naar 6 Dit is het advies van de commissie-Jansen, die het afgelopen half jaar heeft onderzocht hoe de bestuurlijke toekomst van onze provincie eruit moet zien. De zes nieuwe Groninger gemeenten 1. Hogeland: De Marne, Winsum, Bedum een deel van Eemsmond …