about

De Vereniging Bewoners Canadalaan heeft ten doel de belangen te behartigen van de bewoners van de Canadalaan en omgeving te Groningen en hen te vertegenwoordigen in alle zaken. betrekking hebbende op bouw en verbouw van zowel nieuwe als bestaande bebouwing, alsmede de huidige en toekomstige ontwikkelingen hieromtrent aan de Canadalaan binnen het gebied dat wordt begrensd door de Invasiestraat, de A7, het Noord-Willemskanaal en het Overwinningsplein, te Groningen.

Zij tracht dit doel te bereiken door het volgen van ontwikkelingen met betrekking tot de bouw en verbouw van woningen en andere gebouwen aan de Canadalaan binnen het gebied dat wordt begrensd door de Invasiestraat, de A7, het Noord-Willemskanaal en het Overwinningsplein, te Groningen en indien noodzakelijk door het verrichten van (rechts)handelingen.